Родовата еднаквост на општина Струмица во прогресивна насока

октомври 26, 2018

Во Скопје беа презентирани резултатите од Индексот на родова еднаквост во општините во Република Македонија подготвен од Реактор – Истражување во акција со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Индексот на родова еднаквост е заснован на убедувањето дека за општествен напредок, жените и мажите мора да имаат еднаков пристап до можности и услуги и овозможува целокупен преглед на состојбите во сите општини во Република Македонија, анализирајќи ја нивната работа во три главни области: родов јаз, соодветни услови и родово одговорна општина. На презентацијата присуствуваше и Софче Иванова, координатор за еднакви можности на жените и мажите на општина Струмица. Таа ги сподели добрите практика на Општината која многу вложува и е меѓу пилот општините во процесите на унапредувањето на родовата еднаквост и има спроведено многу проекти и активности кои навистина покажале резултати за подобрување на состојбата на жените кои живеат на територијата на општина Струмица.

-Општина Струмица е една од малкуте општини кои има изработено свој стратешки документ и Акциски план на активности за унапредување на родовата еднаквост на жените и мажите, а тоа е Стратегија за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица 2017-2020. Исто така има развиено добра соработка со Комисијата за еднакви можности при советот на Општина Струмица, има одлична соработка со националните институции и со граѓанскиот секотр и има изградено капацитети со кои може процесите за унапредување на родовата еднаквост да се развиваат единствено во прогресивна насока, рече меѓу другото, Иванова.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: