Home

Perdormire
Струмица

Претставници од Детската Фондација Песталоци од Швајцарија во посета на ООУ „Маршал Тито“ од Муртино

Home

Во рамките на проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“, финансиран од Детската Фондација Песталоци од Швајцарија, во подрачното основно училиште во село Банско, кое работи во состав на ООУ „Маршал Тито“ од село Муртино, во присуство на претставници од Фондацијата, се реализираше заеднички час на ученици, наставници и родители од македонската и турската заедница. Родителите во оваа прилика подготвија традиционална храна, препознатлива за нашето поднебје и карактеристиките на двете етнички заедници. Дружењето на учениците од различни етнички групи и почитувањето на различностите ја зголемуваат самодовербата и учениците се учат да развиваат позитивни ставови, психосоцијални и интерперсонални комуникациски способности, со развиени вештини за позитивно емоционално изразување, како во подготовката, така и во текот на изведувањето на часот.
Општина Струмица, како партнер во овој проект, продолжува со поддршка на активностите од заеднички интерес. Проектот е имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје, во соработка со БРО-Скопје.