strumica denes logo

Погледнете го Дневниот ред на утрешната седница на Советот на општина Струмица!

Автор:

Датум:

ноември 14, 2018

Категории:

Струмица

Автор:

Датум:

ноември 14, 2018

Категории:

Струмица

Советот на општина Струмица в четврток (15.11.2018 година) со почеток во 11 часот во домот на АРМ ќе ја одржи 17-та седница со следниот дневен ред:

1. Предлог – План на програмите за развој;

2. Предлог – Одлука за усвојување на Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Струмица;

3. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1262/1, 1714 КО Просениково;

4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;

5. Предлог – Решение за именување на општински координатор, модератор, ко-модератор и оперативна група за спроведување на форумски процес – проектен форум за реализација на дел од проектот „Зајакнување на општинските совети“ ;

6. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица гас“ – Струмица;

7. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот Одбор за контрола на материјално-финасиското работење на ЈПЕД „Струмица гас“ – Струмица;

8. Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I-VI месец 2018 година.