Home

Perdormire
Струмица

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ СИТЕ УСЛОВИ И ПРЕДНОСТИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО „PULSE FITNESS & SPA“ ВО СТРУМИЦА!

Home

Клубско Членство

Една картичка – многу опции!

Нaјгoлемиoт и нaјуспешниoт лaнец нa фитнес клубoви Pulse Fitness & SPA отсега сo ултрaмoдерен кoмплекс и вo Струмицa.

1200м2 инoвaтивен центaр грaден сo нaјнoвa генерaцијa мaтеријaли, уреди и дoдaтoци;

нoвa визијa, нoв нaчин нa живoт кoј е зaбaвен и кoрисен;

изгрaден врз принципoт нa членствo вo клубoт кoј нуди дoстaпнoст дo сите услуги (личен тренер, групни aктивнoсти, едукaцијa зa здрaвa исхрaнa, персoнaлизирaни режими зa

исхрaнa, СПА, рaзлични спoртски дисциплини, медитaцијa…);

Прoфесиoнaлен тим и врвнa услугa. Некa Вaшaтa целoснa трaнсфoрмaцијa зaпoчне сo Pulse Fitness & SPA!!!

Дојдете во тимот и променете го вашиот живот само за 55 денари / ден *!

* Најавената цена е валидна по авансна претплата на чланарината за клубска картичка за период од 6 месеци и 12 месеци.

Ако чувствувате дека тоа е малку, вашето членство во Pulse Fitness & Spa Club ви дава можност за:

Развој на индивидуални тренинзи комбинирани со персонализирани режими на исхрана

Пристап до огромен спектар на групни активности

Учество на семинари и обуки

Годишни клубски забави со гости – диџеи и популарни уметници

Спортски кампови на планини и на море

Десетици видови на лични преференци и попусти во нашата здружена мрежа АтлантиС ГРУП.

Преференцијални цени од само 500 за месечен неограничен достап до паркингот на ГТЦ Глобал.

Типови на клубскo членство во Pulse Fitness & SPA:

# ПУЛС 1 СТАРТ АП клубска картичка 1 месец тотал

2000 ден / Период на членство 1 месец

Еднократна административна такса 500 ден.

# ПУЛС 2 СИЛВЕР клубска картичка 3 месеци тотал

6000 ден / Период на членство 3 месеци

Еднократна административна такса 500 ден.

# ПУЛС 3 ГОЛД клубска картичка 6 месеци тотал

12.000 ден / Период на членство 6 месеци

Еднократна административна такса 500 ден.

*При авансно плаќање на целата претплата на # ПУЛС 2 ГОЛД клубска картичка добивате + 1 месец гратис претплата

**При исплата на претплатата за членство за секој нареден месец не добивате гратис.

# ПУЛС 4 ПЛАТИНУМ клубска картичка 12 месеци тотал

24.000 ден / Период на членство 12 месеци

Еднократна административна такса 500 ден.

*При авансно плаќање на целата претплата на # ПУЛС 1 ПЛАТИНУМ добивате + 2 месеци гратис претплата.

**При исплата на претплатата за членство за секој нареден месец не добивате гратис.

***Еднократната административна такса служи за поврзување на вашиот профил со интернационлниот систем за фитнес членство Perfect Gym.

Корисникот може да ја откаже клубската картичка на трите видови членство ( ПЛАТИНИУМ, ГОЛД и СИЛВЕР) со минимум отказен рок од 30 (триесет) дена, преку поднесување на писмена молба до Операторот.

Корисникот може писмено да побара од Операторот да го стави во мирување неговото членство на определено времетраење. ( минимум 15 дена мирување)

Што добива секој клиент кога ќе стане член на клубот?

Секој нов член на клубот на Pulse Fitness & Spa добива ексклузивен пакет бесплатни услуги за учество во нашата мисија за зголемување на спортската активност на секој поедничено.

Бесплатниот пакет услуги и бонуси вклучува:

Една бесплатна обука со личен тренер.

Една бесплатна консултација за персонализиран режим на исхрана.

Три еднонеделни ваучери за блиски пријатели и семејството кои имаат пристап до сите услуги на Pulse Fitness & Spa.

Преференцијални попусти на избрани производи од нашиот бар со додатоци на храна (суплементи).

Бесплатни семинари и социјални настани во нашиот клуб.

Кој може да стане член на клубот?
Ние не ги делиме нашите клиенти по физички изглед, пол, возраст, раса или религија. Секој граѓанин може да стане член на Pulse Fitness & Spa.

Малолетните лица како корисници на услуги, задолжително потпишуваат Формулари за регистрација од нивните родители односно старатели, кои понатаму ги превземаат сите права и обврски кои ги има корисникот.

Едноставно, основен услов е – да сакате да бидете подобра верзија од себе.

Кои се начините да платите за членство во клубот?

Pulse Fitness & Spa нуди неколку начини да платите за членството во нашиот клуб:

Секој месец во готово на рецепција, со кредитна картичка и со платен налог преку банка. *

Авансно плаќање на целата претплата при потпишувањето на договорот за Голд и Платинум членство. **

* Со авансно плаќање на целата претплата, во зависност од избраната од вас клубска картичка ( ПЛАТИНУМ или ГОЛД) добивате гратис претплата за 1 односно 2 месеци по истек на годишниот договор од вредноста на избраниот план за претплата.

Кои се условите за престанок на членството во клубот?

Корисникот може да ја откаже клубската картичка со минимум отказен рок од 30 дена ( важи само за ГОЛД и ПЛАТИНУМ членство). Корисникот треба да ги има подмирено во целост сите доспеани плаќања и надоместоци до датумот на отказ на членството. Не искористените услуги ја губат својата важност и не се врши било каква рефундација или обештетување од страна на Операторот.

Дополнителни привилегии за членство:

Ставање во мирување на клубското членство по ваша желба во било кое време со претходно најавување од мин 10 дена. Периодот на мирување на членството е мин 15 дена, без периодот да биде платен од клиентот.