Perdormire
Струмица

Отстранување на отпадот и нараснатата вегетација долж улицата „Браќа Миладинови“

Home

Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” спроведува акции на целата територија на oпштината за косење на нараснатите тревни површини кои се резултат на обемните врнежи на дожд во изминатиот период. Денес, екипи од одделението „Комунална Хигиена“ вршат отстранување на отпадот и нараснатата вегетација долж улицата „Браќа Миладинови“, од „Чешел Пазар“ до С.О.У. „Димитар Влахов“.