Home

Perdormire
Струмица

Општина Струмица за првпат обезбедува лични асистенти кои ќе им помагаат на учениците со попреченост во развојот!

Home

Општина Струмица за првпат обезбедува лични асистенти кои ќе им помагаат на учениците со попреченост во развојот.

„Грижата е тие да се образоваат, а не да им бидеме само друштво, туку да ги вметнеме во образовниот процес, да успееме да им помогнеме во социјализацијата со другите дечиња и да се чувствуваат исто како и нив, затоа што тоа го заслужуваат“ – објави градоначалникот на општина Струмица, Коста Костадинов.