Општина Струмица апелира до жителите на Просениково да не се приклучуваат на фекалната канализација!

јули 2, 2019

На новоизградената фекална канализација во населеното место Просениково, регистрирано е приклучување од страна на месното население, односно, препумпување на фекалии од септичките јами во најблиските ревизиони шахти. Ова може да предизвика оштетување и блокирање на фекалната канализација за која што се уште не е извршен технички преглед. Имајќи во предвид дека реализацијата на проектот се уште не е завршена и не е направен технички преглед, Општина Струмица апелира до жителите на Просениково да не се приклучуваат за да не дојде до влошување на состојбата со фекалниот канализационен систем.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: