Home

Perdormire
Струмица

ОГЛАС ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 37 СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА!

????????????????????????????????????
Home
????????????????????????????????????

ОГЛАС за распределување на 37 социјални станови во општина Струмица во станбенa зградa на улица“Ѓорѓи Василев“ број на зграда 44 во Струмица изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република  Македонија во општина Струмица, а согласно рамковниот договор за заем склучен меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Република  Македонија.

Кликнете на следниот линк за огласот: http://www.mtc.gov.mk/vesti/OGLAS–za-raspredeluvanje-na-37-sotsijalni-stanovi-vo-opshtina-Strumitsa–2?fbclid=IwAR3muex8E4etJd3XtG26invYF3CgwOhAucJOHF4662PMdHv0fPrP2D1iUYg