Home

Perdormire
Босилово Струмица

НЕМА ВЕЌЕ ПАЛЕЊЕ НА ДЕПОНИЈАТА ВО БОСИЛОВО – ПОСТАВЕНИ СЕ КАМЕРИ И ЦЕЛОСНО Е ОГРАДЕНА!

Home

Ристо Манчев, градоначалник на општина Босилово:

Палењето и горењето на депонијата во Босилово е долгогодишен и сериозен проблем за граѓаните на Босилово.

И покрај сите напори и оваа година, во периодот од 01 Јули до 04 Август, имавме проблеми со горењето на депонијата.

Со цел решавање на проблемот, во изминатиот период во соработка со ЛАГ Беласица – Огражден се пристапи кон:

– Целосно оградување на депонијата
– Поставување на соларни камери
– Порта
– Чуварница
– Засадување на зимзелени дрвца кои ќе имаат естетско и практично значење
– Редовно одржување и чистење.

Во наредниот период ќе бидат преземени и други мерки, а во план е и нејзино затварање во летните месеци следната година, односно воведување на систем на контролирано фрлање на отпадот исклучиво за граѓаните од населено место Босилово.