Home

Perdormire
Струмица

НА МЕСТОТО НА „ЈАХЈА КЕМАЛ“ ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДОСТ“, ЌЕ ПРЕСТОЈУВААТ ОКОЛУ 120 ДЕЦА!

Home

Во адаптираните простории во објектот на поранешното средно училиште „Јахја Кемал“, а сега Клон 5 на градинката „Детска радост“, од денеска ќе престојуваат околу 120 деца во три групи. Обезбедени се соодветни просторни услови, опрема и дидактички средства, вработени се стручни кадри кои ќе се грижат за воспитно – образовниот процес на децата. Децата ќе добиваат по два оброка.