Home

Perdormire
Струмица

КОСТА ЈАНЕВСКИ: ЗАВРШИ УРЕДУВАЊЕТО НА ПОРОЈОТ „КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“ ВОН УРБАНИОТ ДЕЛ!

Home

Коста Јаневски, градоначалник на општина Струмица:

📣Заврши уредувањето на поројот „Крушевска Република“ вон урбаниот дел, на потегот од транзитниот пат до вливот во реката Тркања, со што го решивме проблемот со атмосферските води.

✅По ова, веќе можеме да го реализираме следниот проект – уредување, односно, покривање на дел од поројот во урбаниот дел.
Јавниот повик заврши,

во тек се законските постапки и рокови вообичаени за вакви повици се до конечниот избор на изведувачот кој ќе го реализира овој голем и значаен проект за нашата Општина.