bandr
Струмица

„КОМУНАЛЕЦ“ РАБОТИ НА НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦАТА „АТАНАС КАРАМАН“ ВО СТРУМИЦА!

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ работи на нова атмосферска канализација на улицата „Атанас Караман” во Струмица. Се поставуваат цевки со димензија Ф-400, а истовремено се врши и реконструкција на сливниците. Со реализацијата на овој проект ќе се опфатат површинските води во овој дел на градот, со што при обилни врнежи ќе се реши проблемот со поплавувањето и движењето на возилата по улицата.