ИЗВЕСТУВАЊЕ: СИТЕ ГРАЃАНИ КОИ ИМААТ ШТЕТИ ОД НЕВРЕМЕТО, ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ДО КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА!

јуни 2, 2022

Општина Струмица ги известува сите граѓани кои имаат штети од невремето коешто се случи на 29.05.2022 година, да поднесат Барање до Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи при Општина Струмица.

Барањето може да се подигне од канцеларијата број 7 во општинската зграда или во електронска форма може да се преземе од веб страницата на општина Струмица.
Во прилог на Барањето потребно е да се достави Имотен лист кој го содржи бројот на парцелата за која се бара процена (може и копија) и Договор за закуп доколку предметната парцела за која се бара процена е во сопственост на друго лице. Комисијата ќе постапи по поднесените Барања согласно законските прописи.

Лица за контакт:
Ване Крстев – 076208494 –Претседател на Комисијата
Емилија Пандева – 078322954 – Член на Комисијата

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна:

НАЈНОВИ ВЕСТИ