Perdormise
Струмица

ИДЕЈАТА НА ПЕТТЕ СТРУМИЧКИ СТУДЕНТИ ЖИВЕЕ: ЦЕЛА СТРУМИЦА ПОПЛАВЕНА СО ЛЕТКИ НА КОИ ПИШУВА „СОНЦЕТО ПАК ЌЕ ЈА ОГРЕЕ МАКЕДОНИЈА“

Цела Струмица за празникот  беше поплавена со летки на кои е испишана пораката „Сонцето пак ќе ја огрее Македонија“. Ова е пораката поради која Петте струмички студенти беа стреални во 1951 година. Струмичките студенти на истиот начин расфрлаа летки низ Струмица и токму тоа ќе го налути комунистичкиот режим кој ќе нареди нивно ликвидирање.