Home

Perdormire
Струмица

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СПОДЕЛИ ВЕСТ: ЌЕ СЕ РЕКОНСТУИРА ОПОЖАРЕНИОТ ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО КУКЛИШ И ДОМОТ ВО ВЕЉУСА!

Home

Коста Јаневски, градоначалник на општина Струмица:

📣Го враќаме културниот живот во населените места Куклиш и Вељуса.
📒Изработена е комплетна техничка документација за целосна реконструкција на опожарениот Дом на културата во Куклиш и за Домот во Вељуса и издадено одобрение за градење на истите.

📓Според проектната програма во објектите се предвидени следните содржини👇

🎤👯🧗‍♂️Сала за приредби и претстави со сцена и гардероби за изведувачи
🚪Влезен ходник со пристапни скали
📚Библиотека со читална
🧗Две простории за културно уметнички друштва
💻Две канцеларии за вработените
📺🪑Клуб на пензионери
🖨Канцеларија на Месната заедница
☕️Кафетерија
🚽Санитарни простории
🔌Просторија за сместување на термотехнички инсталации
#СтрумицаГрижливГрад