Home

Perdormire
Струмица

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА СТРУМИЦА ГИ ОБЈАВИ ДАТУМИТЕ ЗА СОБИРИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ ВО УРБАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ!

Home

Коста Јаневски:

Почитувани сограѓани на општина Струмица од денеска па до 13 ноември 2019 година, на моја иницијатива, а согласно законските и статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните заедници, по следниот распоред:

За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 04.11.2019 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19 часот;

За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 04.11.2019 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 20 часот;

Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 05.11.2019 година во училиштето, со почеток во 18 часот;

Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 05..11..2019 година во училиштето , со почеток во 19 часот;

Во с. Баница собирот ќе се одржи на ден 05.11.2019 година во училиштето, со почеток во 20 часот;

Во с.Дабиље собирот ќе се одржи на ден 07.11.2019 година во училиштето со почеток во 15 часот;

Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 07.11.2019 година во училиштето со почеток во 16 часот;

Во с. Сачево собирот ќе се одржи на ден 07.11.2019 година во училиштето, со почеток во 17 часот;

Во с. Габрово собирот ќе се одржи на ден 07.11.2019 година во училиштето, со почеток во 18 часот;

Во с. Банско собирот ќе се одржи на ден 07.11.2019 година во училиштето ,со почеток во 19 часот;

Во с. Свидовица собирот ќе се одржи на ден 07.11.2019 година училиштето, со почеток во 20 часот;

Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 11.11.2019 година во училиштето, со почеток во 18 часот;

Во с. Попчево собирот ќе се одржи на ден 11.11.2019 година во училиштето, со почеток во 19 часот;

Во с. Костурино собирот ќе се одржи на ден 12.11.2019 година во Домот на култура во село Костурино, со почеток во 18 часот;

Во с. Раборци собирот ќе се одржи на ден 12.11.2019 година во училиштето, со почеток во 19 часот;

Во с. Добрејци собирот ќе се одржи на ден 12.11.2019 година во училиштето, со почеток во 20 часот;

Во с.Куклиш собирот ќе се одржи на ден 13.11.2019 година во Спортската сала во село Куклиш, со почеток во 18 часот;

Во село Градско Балдовци собирот ќе се одржи на ден 13.11.2019 година во училиштето, со почеток во 19 часот;

Во с. Просениково собирот ќе се одржи на ден 13.11.2019 година во Пензионерскиот дом во село Просениково, со почеток во 20 часот;

Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и вопросториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.