Perdormire
Струмица

Генерално чистење и реконструкција на фонтаните во градот!

Home

Работна единица од одделението “Водовод и канализација“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ извршија генерално чистење и реконструкција на фонтаните на булеварите “Маршал Тито“ во склоп на годишната програма на активности во овој период.