strumica denes logo

Дали полната месечина влијае врз здравјето на луѓето?

Автор:

Датум:

септември 5, 2023

Категории:

Наука, Струмица

Автор:

Датум:

септември 5, 2023

Категории:

Наука, Струмица
The orange moon at night isolated on a black background - perfect for wallpapers

Постојат народни верувања дека месечината влијае врз однесувањето на човекот и врз неговото здравје. Сепак, голем дел од истражувањата за тоа дали месечината има некаков директен ефект се неубедливи.

Некои истражувања посочуваат дека месечината може да има мало влијание врз некои аспекти на здравјето, како што е породувањето. Но, други истражувања не нашле никаква врска.

Дури и кога се чини дека месечината влијае врз луѓето, веројатно таа самата не е виновникот. Тенденцијата да се фокусираме на информации што го поддржуваат она што веќе го верува лицето може да помогне да се објасни зошто луѓето тврдат дека ги набљудуваат промените во здравјето и однесувањето кога има полна месечина.

Дали полната месечина влијае врз нивото на енергија?

Пред вештачкото осветлување, полната месечина беше главен извор на ноќна светлина. Истражување од 2021 година вели дека во поголемиот дел од историјата луѓето биле поактивни навечер кога имало полна месечина и можеби ги синхронизирале своите активности и нивоа на енергија со фазите на месечината.

Постојат докази дека самата месечева светлина може да ги држи луѓето будни подолго време.

Студијата ги истражуваше ефектите на лунарниот циклус врз луѓето кои живеат во рурални средини без електрична енергија, во домородните заедници и во урбаните средини. Со користење монитори за спиење, истражувачите откриле дека спиењето започнало подоцна и не траело толку долго во ноќите пред полна месечина.

Овој феномен најверојатно се случува затоа што полната месечина е најсветлата фаза на месечината, која рефлектира повеќе светлина од Сонцето кон Земјата. Иако оваа светлина е послаба од директната сончева светлина, изложеноста сепак може да предизвика луѓето да бидат будни навечер.

Дали полната месечина влијае врз менталното здравје?

Луѓето известуваат дека полната месечина влијае врз нивното расположение, но постојните истражувања не го поддржуваат ова тврдење.

На пример, една постара метаанализа од 1985 година не нашла врска помеѓу фазите на месечината и приемот на пациенти со ментални проблеми во болниците. Исто така, откри дека фазите на месечината објаснуваат помалку од 1 отсто од разликите во стапките на прием на пациенти.

Неодамна, студија од 2019 година на 17.966 луѓе кои побарале грижа за менталното здравје во стационарни услови не открила врска помеѓу приемите, отпуштањата и фазите на месечината.

Можно е месечината да влијае врз расположението на посуптилни начини, но тие се потешки за мерење и се подложни на пристрасност, бидејќи луѓето кои веруваат дека месечината влијае врз расположението се со поголема веројатност да ги следат и набљудуваат промените на расположението.

Дали полната месечина влијае врз жените?

Некои луѓе веруваат дека месечината влијае врз менструалниот циклус. Истражувањата за оваа тема донесоа мешани или слаби заклучоци.

Анализата од 2021 година известува дека во претходната студија на повеќе од 300 жени, постоела корелација помеѓу полната месечина и почетокот на менструалниот период.
За да ја проценат поврзаноста помеѓу месечината и периодите, авторите на анализата ги прегледале циклусите на 22 жени кои воделе евиденција за нивните периоди до 32 години. Студијата не докажа поврзаност.

Фазите на месечината може да имаат влијание врз породувањето. Студијата од 2021 година што вклучуваше 38,7 милиони раѓања во Франција откри мали, но значајни варијации во моделите на раѓање поврзани со фазите на месечината. Раѓањата се зголемија за време на полна месечина, во согласност со народните верувања.

Други поврзаности

Други студии открија потенцијална врска помеѓу полната месечина, здравјето и однесувањето.

На пример, една студија од 2018 година откри зголемување на итни транспорти поврзани со сообраќајни несреќи за време на полна месечина. Големото истражување опфатило 1.764 контролни ноќи, 62 ноќи на полна месечина и 842.554 итни транспорти.

Ова не докажува дека месечината ги предизвикала несреќите. Бидејќи има повеќе светлина кога е полна месечина, можно е повеќе луѓе да возат, што ја зголемува веројатноста за судири. Светлината на месечината, исто така, може да им го одвлекува вниманието на некои возачи.

Студија од 2016 година ги разгледа претходните истражувања за криминалот и фазите на месечината и откри дека фазите на месечината не влијаеле врз стапките на криминал во затворен простор.

Но, стапките на криминал на отворено се зголемија со светлината на месечината и беа повисоки за време на полна месечина. Повторно, повеќе светлина за време на полната месечина може да ја објасни разликата.

Некои истражувања посочуваат дека месечината може да влијае врз човечкото здравје или однесување, но многу од студиите откриваат слаба или мала поврзаност.

Не е јасно дали месечината е директно одговорна за овие ефекти. Тенденцијата да се вклопат докази за да одговараат на верувањата на една личност може подобро да објасни некои од овие врски.

Сепак, народните легенди тврдат дека месечината влијае врз однесувањето. Можно е науката да не го долови она во кое некои општества долго време веруваа. Без повеќе истражувања, научниците не можат целосно да ја отфрлат идејата дека полната месечина влијае врз здравјето.