БРАВО: Во струмичката болница за првпат беше направена лапароскопска ресекција на дебело црево од страна на Др. Тони Балџиев!

ноември 18, 2022

Во ЈЗУ Општа болница Струмица за првпат беше направена лапароскопска ресекција на дебело црево од страна на Др.Тони Балџиев – абдоминален хирург.

Станува збор за лапароскопска десна хемиколектомија-отстранета десната половина не дебело црево кај пациентка на 48 годишна возраст. Лапароскопијата е современ метод за дијагностика и лекување , миниинвазивна хирушка интервенција преку која се визуелизираат органите во абдоминалната празнина.

Предностите во однос на отворената(класична) абдоминална операција се: помала хирушка траума и крвозагуба,помал цикатрикс( белег), помала болка кај пациентите, побрзо постоперативно закрепнување и помала стапка на инфекција на раната.

Во ЈЗУ Општа болница Струмица тимот на абдоминални и општи хирурзи работи лапароскопски хирушки интервенции – лапароскопска холецистектомија и апендектомија.

Последните 2 години тимот на абдоминални хирурзи во нашата болница работи хирушки третмани – операции на пациенти со малигни заболувања( карциноми) на дигестивниот тракт, кои предходно беа препраќани на Клиника во Скопје. Благодарност до хирушкиот тим, но и до целиот персонал во хирушка сала( доктори анестезиолози, сестри- инструментарки и анестетичари, болничари) за целокупниот ангажман во работата на оперативниот програм во нашата болница.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: