Home

Perdormire
Струмица

ПРОФ. ЕМИЛИЈА КОТЕСКА ОРГАНИЗИРАШЕ ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА „БРЕМЕНОСТ И ЗНАЦИ ЗА БРЕМЕНОСТ“

Home

На ден 04.02.2020 година , во просториите на училишниот интернат при СОУУД ,,Димитар Влахов,, – Струмица, се одржа предавање на тема ,,Бременост и знаци за бременост “.Предавањето беше наменето за учениците кои престојуват во интернатот, а целта е да се зголеми информираноста меѓу учениците на дадената тема. Ова предавање беше организирано од страна на Проф.Емилија Котеска.