Perdormire
Струмица

ОФИЦИJAЛНО: НАРОДОТ ПОБЕДИ, РУДНИК ВО ИЛОВИЦА ДЕФИНИТИВНО НЕМА ДА ИМА!

На синоќешната седница во Куманово беше донесена одлука за едностран раскин на договорот за концесија за рудник на бакар и злато на локалитетот „с.Иловица“, во Општина Босилово. Договорот еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема поднесено барање со целокупна неопходна документација за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од четири години по склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.