strumica denes logo

ЈАНЕ КИРОВ: Во 2023 година компаниите за поголем успех ќе мораат дополнително да ги дигитализираат своите понуди и операции користејќи ги новите технологии!

Автор:

Датум:

јануари 15, 2023

Категории:

Магазин, Струмица

Автор:

Датум:

јануари 15, 2023

Категории:

Магазин, Струмица

Јане Киров, уредник во портал Струмица Денес:

Со оглед на тоа што Коронавирусот продолжува да го преобликува нашиот свет, во 2023 година ќе има неколку фактори кои ќе го забрзаат преминот кон подигитална и современа иднина. Во годината што претстои, ќе има континуиран фокус на дигиталната трансформација како движечка сила што создава вредност за сопствениците на бизниси кои го користат и интернетот. Ако направиме споредба со минатите години, ќе видиме дека компаниите конечно може да се позиционираат и подготват за голем успех во иднина.

Дигиталните достигнувања се клучни за растот. Во 2023 година, ќе биде од клучно значење за компаниите дополнително да ги дигитализираат своите понуди и операции користејќи ги новите технологии. При спојувања и превземања, дигиталната трансформација може да им помогне на компаниите да ги забрзат и прошират своите „зделки“ надвор од границите на Македонија и да остварат поголем профит, поголем успех и поголема афирмација на нашата држава.

Сеопфатниот план за наследување на дигиталниот свет треба да вклучува патоказ за сегашните и идните лидери да ја проценат нивната дигитална подготвеност и да ја позиционираат компанијата за одржлив раст. Аналитички гледано, голем дел од Македонските компании се подготвени да ги прифатат новите трендови во светот, додека многу компании пак уште се надеваат дека ќе продолжат да ја враќаат работната сила по завршувањето на ситуацијата со Коронавирусот, што за мене е скоро невозможно.

Според студијата на „Accenture“ од август 2021 година, 53% од луѓето кои никогаш порано не работеле од дома на компјутер, сега работат и во иднина планираат да продолжат со интернет работата.

Дигиталниот свет претставува можност за отклучување на продуктивноста и соработката. Со отстранување на географските ограничувања за вработување, компаниите имаат поголема флексибилност да вработуваат луѓе од различни земји, со различи квалитети. Новите генерации треба само правилно да ги искористат предностите на интернетот и да се фокусираат на успех.