strumica denes logo

„Жикол“ го доби големиот тендер за изградба на патен јазол во ТИРЗ Струга

Автор:

Датум:

април 11, 2018

Категории:

Култура

Автор:

Датум:

април 11, 2018

Категории:

Култура
Road in the Icelandic evening sun

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони склучи договор со друштвото за градежништво и трговија „Жикол“ од Струмица за изведба на денивелиран патен јазол за ТИРЗ Струга.

Вредноста на склучениот договор со вклучен ДДВ е 123.782.000 денари, а главен критериум за доделување на договорот на рапишаниот тендер беше најниската цена.