Home

Perdormire
Култура

Погледнете ја целосно струмичката азбука:Д – (Диско) Толкоо далдисан, шо го собори диското!

Home

Струмичка азбука

A – Армас – Ми се ареса момичката у бојо шо беше на армасо!

Б – Б`лтии –Баја дрва си исцепал со балтиита.

В – Вонка – Ај поварки оти вонка е кокл.

Г – Гуничка. Детто се испотило оти играјале гуничка.

Д – Диско. Толкоо далдисан, шо го собори диското!

Ѓ – Ѓети. Со новите ѓето шлапна у ѓоло.

Е – Енус. Енус ли ќе се чинуваш?

Ѕ – Ѕнѕрлии. Ного се погоди тва слаткото од ѕнѕрлии.

И – Иљинџе. Ијгидии, види гледат си иљинџето.

Ј – Јадранка. Скинна тее јадранката.

К –Курем. На калимаанта га боле куремо. Видех јас, не и чурлаше клунко, измрзналаа.

Л – Лнгиди. Курдисааме со су сваќата на лангиди кај комшиита.

Љ – Љимонтабатлии. И бати љимонтабатлиита, чувек не може да се нашале су него.

М – Мска. Малее, вонка мска