Home

Perdormire
Култура

ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИТЕРАТУРАТА ВО СТРУМИЦА!

Home

Во духот на склучениот меморандум за соработка на општина Струмица со Просветно дело, а по повод светскиот ден на литературата за деца, во библиотеката „Благој Јанков Мучето“ од Струмица, вчера, беше презентирана сликовницата Спирко Немирко, од струмичанката Ксенија Маказлиева-Трајчева. Децата од детската градинка и учениците од општинските основни училишта ги разгледаа и најновите изданија на повеќе детски списанија: Развигор, Росица, Наш свет, Другарче и други списанија.