Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА В: ВТОРАТА НАГРАДА ЈА ОСВОИЈА „ЧУВАРИТЕ НА ТРАДИЦИЈАТА“

Home

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

2-ра награда, маска со ред.бр. 1 „Чувари на традицијата“ Ефтимови, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (60 бода);