Home

Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА В: МАСКАТА „ЧЕКОР НАПРЕД“ КОЈА ГО ПРИВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА ПРИСУТНИТЕ ЈА ОСВОИ ПРВАТА НАГРАДА!

Home

 

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

1-ва награда, маска со реден број 19 „Чекор напред “, Мулен Руж -2, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);