Home

Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА Б: ПРВАТА НАГРАДА ЈА ОСВОИЈА ФЛАМИНГО-„МУЛЕН РУЖ“-СТРУМИЦА!

Home

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

1-ва награда, маска со реден број 23 Фламинго -„Мулен руж-1“ –Струмица , во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);