Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА Б: „ЏЕНТЛАМЕНИТЕ“ НА ООУ „ГЕРАС ЦУНЕВ“-ПРОСЕНИКОВО ЈА ОСВОИЈА ВТОРАТА НАГРАДА!

Home

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

2-ра награда, маска со реден број 17 “Џентламени“ ООУ „Герас Цунев “ с.Просениково во висина од 400 евра во денарска противвредност; (51 бода);