КАТЕГОРИЈА А: ВТОРА НАГРАДА ЗА СОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ И НИВНАТА „ЕТНО РАПСОДИЈА“

март 11, 2019

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

2-ра награда, маска со реден број 12 „Етно рапсодија“СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица , во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: