Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА А: ВТОРА НАГРАДА ЗА СОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ И НИВНАТА „ЕТНО РАПСОДИЈА“

Home

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

2-ра награда, маска со реден број 12 „Етно рапсодија“СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица , во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)