Home

Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА А: ПРВА НАГРАДА ЗА „ТАНЦОТ НА КАБАУТЕРИТЕ“

Home

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

1-ва награда, маска со реден број 7, “Танцот на Кабаутерите“’ Газели, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (69 бода)