Perdormire
Култура

И ВО КАТЕГОРИЈАТА Б, ГРУПНА МАСКА СО 30 ДО 50 ЛИЦА ПРВАТА НАГРАДА ЈА ОСВОИЈА „НЕУНИШТЛИВА ВЕЧНА ЉУБОВ“ НА „ЗДРУЖЕНИЕ СТРУМА“

Home

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

1-ва награда, маска со реден број 28 Неуништива вечна љубов “Здружение Струма“ Струмица, во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);