strumica denes logo

ДЕМАНТ НА НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ-СТРУМИЦА!

Автор:

Датум:

април 17, 2018

Категории:

Култура

Автор:

Датум:

април 17, 2018

Категории:

Култура

По повод објавената информација од страна на порталот „Струмица денес“ за „трошење“ на 17.000 евра од страна на НУ Завод и музеј- Струмица за привремено вработување на 6 лица, за што претходно не е побарано изјава од споменатата установа, во интерес на целосното и вистинито информирање на јавноста сметаме дека е потребно и НУ Завод и музеј-Струмица да даде известување :

НУ Завод и музеј- Струмица објави оглас за привремено вработување на шест лица со високо образование за период од 4 месеци за што се обезбедени финансиски средства од Буџетот на РМ. Средствата, околу 700.000 денари, според објавениот оглас, се однесуваат за плати и придонеси на ангажираните лица. Остатокот е за провизија за услугата.  Во образложение на информацијата укажуваме на следното:

Во периодот од 2011-2018 година во НУ Завод и музеј- Струмица се вработени само три лица. Паралелно се одвиваше природен одлив на кадар по основ на пензионирање  и друго, што за истиот период заклучно со 2018 година ќе достигне вкупно 8 лица со прекинат договор за вработување (само во 2018 година во пензија заминуваат 4 стручни кадри- носители на дејноста). Од причина што нашата институција  е регионален центар за заштита на културното наследство со надлежност во десет општини, НУ Завод и музеј- Струмица преку привремениот ангажман на 6 лица за период од 4 месеци, се труди да обезбеди минимум услови за нормално функционирање и обавување на својата дејност.

Нашето барање за вработување на определено време заедно со образложението е прифатено од Министеството за финансии како оправдано со што се обезбедени средства за плати и придонеси на ангажираните лица во определениот период.

НУ Завод и музеј- Струмица секогаш е на страната на транспарентното информирање на јавноста. Го поддржуваме професионалното новинарство и од таа причина сме отворени кон сите медиуми што се обраќаат до нас со прашања кои се однесуваат за нашата работа,  проекти и програми. Вклучително и „Струмица денес“. Затоа во иднина, при известувањето за нашите активности,  очекуваме ние да бидеме давателите на информациите што се однесуваат за нашата установа.