strumica denes logo

АВРМ ОБЈАВИ ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СТРУМИЦА!

Автор:

Датум:

мај 5, 2018

Категории:

Култура

Автор:

Датум:

мај 5, 2018

Категории:

Култура

Референт за шалтерски услуги во Агенција за вработување на Република Македонија -Центар за вработување Струмица – (1) еден извршител;
Кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:
Вишо или средно образование
најмалку 2 (две) години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
– основната нето плата за работното место изнесува 14. 900 денари