Home

Perdormire
Култура

43,7 милиони денари за изградба на канализација во Дабиле и Просениково

Home

Населените места Дабиље и Просениково ќе добијат канализациски системе за отпадни води.
Министерството за транспорт и врски ја избра скопската градежна фирма „Вардарградба“ за изведувач на идните фекални канализациони системи за населените места Дабиље и Просениково во општина Струмица.

Градежните активности ќе чинат над 43,7 милиони денари, обезбедени од државниот буџет. Главен критериум за избор на најповолен понудувач била најниската цена, а рокот за изведба е 12 месеци.