Perdormire
Култура

КАТЕГОРИЈА Г: ВТОРАТА НАГРАДА ЈА ОСВОИЈА ООУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-ДАБИЛЕ СО МАСКАТА „МАГИЈАТА НА УМЕТНОСТА“

Home

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

2-ра награда, маска со реден број 30 „Магијата на уметноста“ ООУ Св.Кирил и Методиј с.Дабиља, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (61 бода);

ФОТО: МИТКО НИКОВ