СТОРИЈА НА ДЕНОТ: СТРУМИЦА НА ПАТОТ НА СВИЛАТА!

Одгледувањето на свилената буба, одгледувањето на црници во Струмица било важен дел од струмичкото стопанство во првите децении од минатиот век. Тоа е времето на модернизацијата на стопанството во градот и регионот, градењето на чаршијата, пазарот, отварањето на мануфактури и банки. За тоа сведочи и оваа Акција на 1000 динари од свиларската банка во Струмица издадена 1927 година, печатена во ...