ООУ „Маршал Тито“ од Муртино продолжува со заедничките активности од проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“

Во рамките на проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“, финансиран од Детската Фондација Песталоци и имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје, во соработка со Бирото за развој на образованието-Скопје, учениците од спортската секција во основното општинско училиште „Маршал Тито“ од село Муртино, реализираа уште една планирана ...

Проектна активност во мешан етнички состав во ООУ „Маршал Тито“ од Муртино

Секцијата за природни науки при основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино реализираше уште една од редот на планирани проектни активности. Ученици во мешан етнички состав од осмите и деветтите одделенија, организирани во четири групи, преку наставна тема за хетерогени и хомогени смеси, практично ги потврдија своите теоретски предзнаења за познавањето на хемиските ...