Ова е листата на кандидати за советници на СДСМ во Струмица

 1. Марјан Даскаловски
 2. Јосиф Христов
 3. Наташа Хаџи-Еленова
 4. Зоран Костадинов
 5. Славјанка Михајловиќ
 6. Митко Бонев
 7. Нада Бајрактарова
 8. Бранко Божинкочев
 9. Бајрам Мустафов
 10. Снежана Тасева
 11. Ацо Ѓоргиев
 12. Верица Буралиева
 13. Александар Нанчев
 14. Билјана Христова
 15. Александар Марковски
 16. Ленче Ефтимова
 17. Милка Јорданова
 18. Петар Христов
 19. Марјан Молчанов
 20. Марија Иванова
 21. Коце Божинкочев

Мартин Појразов

маркетинг


Select
Ознаки: , , ,