ГТД ИЗГРАДБА – СТРУМИЦА успешно ја завршува оваа година со потпишување на нов значаен договор

ГТД ИЗГРАДБА – СТРУМИЦА успешно ја завршува оваа година со потпишување на нов значаен договор. Станува збор за договор потпишан со МСИП-ИПА, програма финансирана од светска банка, односно договор потпишан помеѓу Општина Врапчиште и ГТД ИЗГРАДБА – СТРУМИЦА. Во договорот се работи за „Реконструкција на улица во населено место Врапчиште, Општина Врапчиште на потег од мост до гробишта“ од страна на ГТД ИЗГРАДБА – СТРУМИЦА!

 

маркетинг


Select