400 илјади евра за обнова на градинката во Ново Село

Градинката ,,Сонце,, во општина Ново Село ќе биде целосно реконструирана во рамки на проектот ,,Енергетска ефикасност во насока за постигнување подобра животна средина во градинките,, кој се реализира како дела од програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Целиот проект чини 400 илјади евра, односно по половина на секоја од двете партнерски општини, Ново Село ...

Изградба на мост Колешино – Бориево – воведување во градба

Градоначалниците на општина Ново Село, г-дин Блажо Велков и Босилово, г-дин Љупчо Колев присуствуваа на воведување во работа на фирмата изведувач за изградба на мост на Моноспитски (Колешински) канал на патот помеѓу с.Колешино општина Ново Село и с. Бориево општина Босилово. Вкупната вредност за изградба на мостот е 12 милиони денари од кои општина Ново Село 8 милиони денари ги обезбеди ...

Педесет и петтата седница на Советот на општина Ново Село

1. Извршување на буџет на општина Ново Село од 01.01.2016 до 30.09.2016год. 2. Предлог – Одлука за измена на распоредување на средства на буџетот на општина Ново Село. 3. Предлог –Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови за села во општина Ново Село за 2016 година за село Борисово. 4. Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови ...

Општина Ново Село доби нов современо уреден парк

Завршија градежните работи на паркот во Ново Село. Дел од населеното место Ново Село со изградбата на овој современо уреден парк доби комплетно нов изглед. Со изградбата на овој парк и опремување на истиот со современа урбана опрема и хортикултурно уредување претставува уреден простор за одмор на жителите од оваа населено место. Овој парк е дел од проектот Парково уредување на централните ...

Дневен ред за 46-та Седница на Советот на општина Василево

Во понеделник, на 31.10.2016 година, со почеток во 15,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 46-та седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред: Предлог-одлука за одтуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево. Предлог–одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 година со обезбедени ...

Замена на котли во ООУ “Мануш Турновски”- Ново Село

ООУ “Мануш Турновски”- Ново Село во соработка со Министерството за образование и наука изврши замена на старите топловодни котли за централниот систем за греење со нови котли. Со замената на овие котли училиштето ке добие поефикасно и поквалитетно греење, а тоа ќе допринесе за креирање на соодветни услови за наставата во двете смени во училиштето.

ФОТОГАЛЕРИЈА: Фестивал на Смоларскиот Костен 2016

Во Сабота на 22 октомври со почеток од 11:00 часот кај Смоларскиот водопад се одржа седмиот по ред Фестивал на Смоларскиот Костен. Манифестацијата ја отвори градоначалникот г-дин Блажо Велков а за културно забавната програма беше задолжена групата Болеро Бенд. На фестивалот беа дегустирани разни специјалитети од костен, домашна храна, вино, греена ракија и беа испечени повеќе од 600кг ...

Изграден пропуст (мост) на каналот „Гол”- Сушица

По барање на граѓаните на населено место Сушица а заради безбеден и непречен пристап до земјоделските површини се изгради нов пропуст на каналот “Гол”. Истиот досега претставуваше опасност за движење на моторните возила и на граѓаните, со изградбата на пропустот се олесни движењето и се обезбеди безбеден пристап до земјоделските површини.

Пуштени во употреба тротоарите во Ново Село и Ново Коњарево

Во населените места Ново Село и Ново Коњарево се изградени тротоари во должина од 1780метри и просечна ширина од 130 см. Во Ново Село тротоарите се поставени обострано а во Ново Коњарево од едната страна на улицата и тоа од почетокот па се до крајот на селото. Тротоарите придонесуваат кон зголемувањето на безбедноста на пешаците кои се движат покрај магистралниот пат.

Потпишан договорот за изградба на мост Бориево–Колешино

Вчера во просториите на општина Босилово се потпиша договорот за изградба на мост на Моноспитски (Колешински) канал на патот помеѓу с.Бориево општина Босилово и с. Колешино општина Ново Село. Вкупната вредност за изградба на мостот е 12 милиони денари од кои општина Ново Село 8 милиони денари ги обезбеди преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион а преку Министерството ...