Претставници од Кралството Холандија во посета на Босилово

Претставници од фирмите “‘Waterschap – Aa en Maas” и “Brabant water”‘ од Холандија неколку денови престојуваа во посета на општина Босилово. Овие компании се специјализирани за за проблематика од областа на снабдување со вода за пиење и одведување и третман на отпадни води. Општина Босилово има воспоставена повеќегодишна соработка со нив врз основа на што се имаат реализирано ...

Реконструкција и адаптација на Дом на културата во Радово

Реализацијата на овој проект се спроведе од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со општина Босилово и со финансиски средства обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на РМ. Преку овој проект се овозможи реконструкција и адаптација на Домот на културата во с. Радово . Исто така се изврши негово ...

ВИДЕО: Жителите на село Петралинци, бараат да се изградат тротоари за поголема безбедност

Жителите на село Петралинци, од општина Босилово бараат да се изградат тротоари во населеното место за поголема безбедност бидејќи се работи за магистрален пат. Пред само неколку дена Градоначалникот Колев веќе истакна дека започнати се активностите за изградба на тротоари токму во Петралинци и токму со истата цел, зголемување на безбедноста во сообраќајот.

Чистење на речното корито на река Струмица

Во рамките на Програмата на Европска Унија за санирање на штетите од поплавите имплементиран од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) предвидено е чистење на коритото на реката Струмица од вегетација и наноси во должина од 24 км и 240.000 м3, геодетско снимање на речното корито, реконструкција на оштетените земјени насипи и регулирање на речното корито со санирање на насипи. Активностите ...

Изградба на мост на река Турија

Претставници на МСИП Проектната единица при Министерството за финансии на РМ денес беа во посета на општина Босилово. Од страна на градоначалникот на општина Босилово гостите беа запознати со текот на изградбата на мостот на река Турија на локалниот пат Босилово – Радово како и пристапниот пат до него. Грант средствата за овој проект се обезбедени од страна на Европската Унија ...

Приклучување на новата водоводна мрежа во Моноспитово

Се зголемува бројот на домаќинствата од с. Моноспитово кои се приклучуваат на новата водоводна мрежа. Веќе има евидентирано колу 150 домаќинства кои вода за пиење ќе користат од новиот водовод. После целосното приклучување – стариот водоводен систем ќе биде исклучен од натамошна употреба.

Изградба на тротоари во Петралинци

Во тек е изградбата на тротоари во населеното место Петралинци. Вкупната површина која ке биде уредена со певер елементи изнесува 1863м2. Со реализацијата на овој проект се зголемува и безбедноста во сообраќајот особено кај пешаците.

Концесионерот на рудникот за бакар и злато Иловица, компанијата Еуромакс ресурси, ќе ја финансира изградбата на новиот водовод во селата Иловица и Штука.

Концесионерот на рудникот за бакар и злато Иловица, компанијата Еуромакс ресурси, ќе ја финансира изградбата на новиот водовод во селата Иловица и Штука. Со реализација на овој проект старата водоводна мрежа во населените места ќе биде комплетно обновена со што околу 700 домаќинства ќе добијат можност за многу поквалитетно водоснабдување.Проектот се реализира во соработка со Општина ...

Објавен тендер за изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица

Во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица” кој Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, општините од сливот и други институции на локално, регионално ...

„Огражден” е првото енергетски ефикасно јавно претпријатие во државава

Јавното претпријатие за комунални дејности „Огражден” од Босилово ќе биде првото во регионот и едно од десетте во државата кои самоиницијативно се вклучуваат во кампањата ЕКОС – развој на енергетски конкурентно и одржливо стопанство. Станува збор за кампања со која ќе бидат опфатени десет претпријатија од целата територија на државата кои на јавен повик изразиле подготвеност ...