Валерија Лисичкова

      var addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ui_atversion":300,"ignore_server_config":true}; var addthis_share = {}; var addthis_product = "wpp-5.3.5"; var wp_product_version = "wpp-5.3.5"; var wp_blog_version = "4.7.5"; var addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"5.3.5","anonymous_profile_id":"wp-a235464603f362d5c238ee5b0adda2d8","plugin_mode":"WordPress","select_prefs":{"addthis_per_post_enabled":true,"addthis_above_enabled":true,"addthis_below_enabled":true,"addthis_sidebar_enabled":false,"addthis_mobile_toolbar_enabled":true,"addthis_above_showon_home":false,"addthis_above_showon_posts":true,"addthis_above_showon_pages":false,"addthis_above_showon_archives":false,"addthis_above_showon_categories":false,"addthis_above_showon_excerpts":false,"addthis_below_showon_home":false,"addthis_below_showon_posts":true,"addthis_below_showon_pages":false,"addthis_below_showon_archives":false,"addthis_below_showon_categories":false,"addthis_below_showon_excerpts":false,"addthis_sidebar_showon_home":true,"addthis_sidebar_showon_posts":true,"addthis_sidebar_showon_pages":true,"addthis_sidebar_showon_archives":true,"addthis_sidebar_showon_categories":true,"addthis_mobile_toolbar_showon_home":true,"addthis_mobile_toolbar_showon_posts":true,"addthis_mobile_toolbar_showon_pages":false,"addthis_mobile_toolbar_showon_archives":false,"addthis_mobile_toolbar_showon_categories":false,"sharing_enabled_on_post_via_metabox":true},"page_info":{"template":"categories","post_type":""}}; ...

Девојки од Струмица: Соња Тодорова

Соња Тодорова е струмичанка која го живее женскиот сон. Плива во облека. Но, дури и за нејзе, секогаш во нејзиниот гардеробер има место за ново парче, две. Самата си знае дека е хроничен шопахоличар.