Голем број бугарски туристички агенции со понуди за Струмичкиот карневал

Традиционално, како и секоја претходна година, бугарите се едни од најбројните гости од странство во Струмица за време на нашиот карневал. Почнувајќи уште од сега, бугарските туристички агенции креираат и нудат најразлични пакет аранжмани за Струмица, во кои се вклучени повеќе струмички хотели. Туристите ќе имаат и можност да ги посетат повеќето наши културни обележја, но и да посетат соседни градови и села. Заинтересираноста, според туристичките водичи, како и секогаш, така и оваа година ќе биде голема.

Image result for бугари карневал

маркетинг


Select
Ознаки: ,