„Адора инженеринг“ ја затвори подружницата во Струмица

Централниот Регистар на Република Македонија постапувајќи по пријавата за упис на промена-бришење на подружница на друштво за производство,трговија,услуги и градежништво „Адора инженеринг“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје донесе решение со кое подружницата на компанијата во Струмица се брише од евиденцијата на регистерот, а истовремено од евиденцијата се брише и раководителот на подржницата Ванчо Чифлиганец.

Фото: Адора

Извор: Емагазин

маркетинг


Select
Ознаки: , ,