Погледнете кои се новите членови во Советот на Општина Струмица

1. Марјан Даскаловски – СДСМ

2. Александар Донев – ВМРО-ДПМНЕ

3. Јосиф Христов – СДСМ

4. Томе Лазаров – ВМРО-ДПМНЕ

5. Наташа Хаџи-Еленова – СДСМ

6. Ели Панова – ВМРО-ДПМНЕ

7. Зоран Костадинов – СДСМ

8. Сашо Милковски – ГРОМ

9. Славјанка Михајловиќ – СДСМ

10. Бобан Малинов – ВМРО-ДПМНЕ

11. Митко Бонев – СДСМ

12. Ирена Бабамова Стојчева – ВМРО-ДПМНЕ

13. Нада Бајрактарова – СДСМ

14. Ѓорге Јовов – Социјалистичка партија

15. Атиџе Мемедова – СДСМ

16. Митко Дрвошанов – ВМРО-ДПМНЕ

17. Бранко Божинкочев – СДСМ

18. Мимоза Костуранова Алексиќ – ВМРО-ДПМНЕ

19. Бајрам Мустафов – СДСМ

20. Снежана Тасева – СДСМ

21. Ацо Ѓоргиев – СДСМ

22. Верица Буралиева – ЛДП

23. Александар Нанчев – ВМРО народна

маркетинг


Select
Ознаки: , ,