Одржана конференција за реконструкција на домот во Секириник

Реконструирање на домот на културата и изградба на објект за школа за ткаење во Секирник се главни приоритети кои ќе се реализираат преку проектот „Развој на туризмот во прекуграничниот регион Босилово-Грмен преку зачувување на локалните културни традиции“ финансиран преку Програмата Интререг на Ипа фондовите меѓу Република Македонија и Република Бугарија.Вкупниот буџет за овој проект е 412.000 евра, од кои 229.000 за општина Босилово, а 182.000 за општина Грмен.

маркетинг


Select