МАКЕДОНСКА БЕРЗА: Струмичка „Кланица со ладилник“ во загуба од 2,3 милиони денари

„Кланица со ладилник“ АД Струмица во периодот јануари-септември, годинава оствари загуба од 2,3 милиони денари, што е влошување на резултатот во однос на истиот период минатата година кога компанијата имала добивка 6,2 милиони денари, покажува Билансот на успех на компанијата објавен преку Македонската берза.

маркетинг


Select
Ознаки: , ,