Изграден пропуст (мост) на каналот „Гол”- Сушица

14712907_1598652700438815_3739973371962575492_o

По барање на граѓаните на населено место Сушица а заради безбеден и непречен пристап до земјоделските површини се изгради нов пропуст на каналот “Гол”. Истиот досега претставуваше опасност за движење на моторните возила и на граѓаните, со изградбата на пропустот се олесни движењето и се обезбеди безбеден пристап до земјоделските површини.

маркетинг


Select