Замена на котли во ООУ “Мануш Турновски”- Ново Село

14882185_1601235096847242_3827142126875975786_o

ООУ “Мануш Турновски”- Ново Село во соработка со Министерството за образование и наука изврши замена на старите топловодни котли за централниот систем за греење со нови котли. Со замената на овие котли училиштето ке добие поефикасно и поквалитетно греење, а тоа ќе допринесе за креирање на соодветни услови за наставата во двете смени во училиштето.

маркетинг


Select